Miks on vaja täita ärilaenu taotlemisel „juriidilise isiku ankeet“?

Seadusest tulenevalt on meil kohustus ärilaenu taotlemisel nõuda „Juriidilise isiku ankeedi“ täitmist, kuhu märgitakse peamised andmed ettevõtte ja selle omanike kohta. Lisaks oleme kohustatud oma tegevuses juhinduma põhimõttest „tunne oma klienti“, et vältida rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske, tagamaks majanduskeskkonna usaldusväärsus ja läbipaistvus.

Lisa kommentaar