Miks on vaja täita ärilaenu taotlemisel „käendaja ankeet“?

Ärilaen24 OÜ juhindub oma tegevuses vastutustundliku laenamise põhimõtetest ja peab andma hinnangu ka käendaja maksevõimele. Käendaja maksevõime peab olema käenduslepingust tulenevate kohustuste täitmiseks piisav. Käendaja maksevõime hindamiseks ja käenduslepingu sõlmimiseks vajab Ärilaen24 OÜ käendaja kohta „Käendaja ankeedis“ sisalduvat lisainfot.

Lisa kommentaar