Millised andmed peab ärilaenu taotlemiseks Ärilaen24 OÜ -le esitama?

Ärilaenu taotlemiseks tuleb esitada ettevõtte esindaja poolt kinnitatud laenutaotlus, ettevõtte finantsaruanded (viimase lõppenud majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, jooksva majandusaasta viimase täiskvartali bilanss ja kasumiaruanne) ning „Juriidilise isiku ankeet“. Ettevõtte majandustegevuse täieliku ülevaate saamiseks esita ka ettevõtte pangakonto(de) väljavõtted taotluse esitamisele eelneva 6 kuu kohta. Kui laenu tagatiseks on ettevõtte omaniku või juhatuse liikme käendus, siis peab käendaja allkirjastama lisaks „Käendaja ankeedi“ ning lisama selle juurde käendaja pangakonto väljavõtte viimase 6 kuu kohta. Ärilaen24 OÜ võib laenuotsuse tegemiseks küsida täiendavaid dokumente või andmeid, mis võivad osutuda konkreetse projekti finantseerimisel vajalikuks.

Lisa kommentaar